Nasza szkoła > Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE


TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W STYCZNIU 2014 ROKU
(dot. Technik usług kosmetycznych II sem.
Asystent osoby niepełnosprawnej II sem.)

- część pisemna: (arkusze papierowe)
     10 stycznia 2014r. godz. 12.00

- część praktyczna:
     - od 3 stycznia do 28 lutego 2014r.
          (Technik usług kosmetycznych)
    - od 3 stycznia do 9 stycznia 2014r.
          (Asystent osoby niepełnosprawnej).

Harmonogram części praktycznej zostanie ogłoszony przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia egzaminu.INFORMATORY O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
nowa podstawa programowa

     Asystent osoby niepełnosprawnej
     Opiekun medyczny
     Opiekun osoby starszej
     Opiekun w domu pomocy społecznej
     Opiekunka dziecięca
     Opiekunka środowiskowa
     Ratownik medyczny
     Technik farmaceutyczny
     Technik masażysta
     Technik usług kosmetycznych
     Terapeuta zajęciowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE


TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO
W STYCZNIU 2014 ROKU

(dot. Opiekunka dziecięca IV sem.,
Technik usług kosmetycznych IV sem.)

- etap pisemny
     14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 12:00

- etap praktyczny - od 15 do 17 stycznia 2014r.
Harmonogram szczegółowy zostanie ogłoszony przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 13 grudnia 2013r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 28 lutego 2014 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 lutego 2014 r.)


INFORMATORY
EGZAMINACYJNE
stara podstawa programowa

Ratownik medyczny
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta + errata
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekun w domu pomocy społecznej

STANDARDY
EGZAMINACYJNE
stara podstawa programowa

Ratownik medyczny
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekun w domu pomocy społecznej


Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze
Nasza szkoła > Egzamin zawodowy