Informujemy, że rozpoczęła funkcjonowanie
nowa strona internetowa
Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu

www.medyk-przemysl.pl